gs
nasze sklepy o nas historia galeria rada zarzad czlonkowie osiagniecia ogloszenia kontakt

Fot. archiwum
Na bazie zbudowano: - magazyn paszowy; - magazyn nawozowo – budowlany; - magazyn skupu zboża i ziemniaków. Prowadzono handel opałem oraz punkt skupu złomu.
Ponadto prowadzono sklepy w miejscowościach:

- Stasin - Rzeszotków - Koryciany - Trębice - Czarnoty - Purzec w lokalach powierzonych przez wspólnoty wiejskie.

Powstały obiekty biurowe przy ulicy Sienkiewicza 10, Wytwórnia Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa przy ul. Sienkiewicza 20. Spółdzielnia rozwijała się korzystając z wysokich kredytów inwestycyjnych.
Rok 1990 - okres transformacji systemowej, wystąpił kryzys gospodarczy i organizacyjny w Polsce, dotykając szczególnie Spółdzielnie. Nastąpiła likwidacja oraz upadek wielu Spółdzielni. Gminna Spółdzielnia Siedlce musiała podjąć drastyczne decyzje o sprzedaży majątku i zmniejszeniu zakresu działalności aby spłacić rosnące zadłużenie. Powołano nowy Zarząd Spółdzielni. Lata 1990 - 2003 to rozpaczliwa walka o przetrwanie Spółdzielni. Sprzedano większość majątku - baza Żabokliki, najnowsze zakłady produkcyjne bo czas odgrywał olbrzymią rolę. Zegar zadłużenia tykał. Następowała kapitalizacja odsetek. Spółdzielnia sprzedawała najnowsze zakłady, ponieważ tragiczna sytuacja wymuszała natychmiastowe uzyskanie kapitału. Komornik zajmował konta. Spółdzielnia chyliła się ku upadkowi. Pracownicy masowo odchodzili na świadczenia lub w wyniku redukcji zatrudnienia. W roku 2004 nastąpiła kolejna zmiana Zarządu Spółdzielni:
- Prezes Zarządu - Grażyna Pietrak
- Członek Zarządu - Jadwiga Piwowarczyk
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Przekopiak.

Rozpoczęto bój o przetrwanie Spółdzielni. Odmłodzono kadrę pracowniczą. Rozpoczęto odnowę i dostosowanie tych działalności, które pozostały do kształtującej się rzeczywistości. Skok cywilizacyjny był ogromny, prace przed nami i koszty również ogromne.
9 sklepów Spółdzielni w ciągu 7 lat zmieniło się nie do poznania. Rozpoczęliśmy przestawianie handlu na nowe metody. Wprowadziliśmy sklepy do sieci handlowej. Trzeba było zredukować jeszcze „majątek” aby pozostały przynosił efekty ekonomiczne. Od roku 2004 przeprowadzono kapitalne remonty w 6 sklepach, wymianę urządzeń i wyposażenia, wciąż udoskonalając pracę w sklepach i wprowadzając nowe rozwiązania. Od roku 2004 Spółdzielnia osiąga dodatnie wyniki finansowe, wciąż poszerzając ofertę.

poprzednia       następna